Terug burgemeester

Mon 26/02/2024 - 11:00 bureau burgemeester

Agendapunten

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu- afdeling Woontoezicht

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - cel burgemeesterbesluiten

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

 • Delegatie van bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW behorende tot de bevoegdheid van schepen Filip Watteeuw, m.n.: mobiliteitsbeleid, parkeerbeleid en verkeersplanning, taxidiensten, inname openbare weg (reclame, kabels, straatmeubilair, straatgeveltuintjes en leidingen), inname van de openbare weg voor terrassen en ambulante handel en tijdens de Gentse Feesten, stedelijke wegen, bruggen en (onbevaarbare) waterlopen, lichtplan, 3D GIS, buurtwegen, rooilijnen, architectuurbeleid, stadsbouwmeester, stedenbouw, omgevingsvergunningen, bescherming van monumenten en stadsgezichten en van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen, beheer over stadsmonumenten, stadsarcheologie, Archief Gent, notarisinlichtingen, tijdelijke inname van de openbare weg, herstelvorderingen; tijdens de afwezigheid van schepen Filip Watteeuw op 14 maart 2024 te delegeren aan schepen Tine Heyse.

Politie - Directie Operaties

Dienst Openbare Orde en Beheer van evenementen - Cel Evenementenbeheer

 • Op vrijdagavond 05/04/2024 gaat de jaarlijkse Woodfuif door. Voor de fuif worden 300 personen verwacht, voornamelijk leden, oud-leiding en ouders van Scouts en Gidsen Hubert De Bruycker.
  Op zaterdagavond 06/04/2024 vindt de spaghettiavond plaats. Voor de spaghettiavond worden 400 personen verwacht, voornamelijk leden, oud-leiding en ouders van Scouts en Gidsen Hubert De Bruycker.
  Beide evenementen gaan door in een tent van 30m x 15m waaronder de fuif en spaghettiavond zullen plaatsvinden, te Emiel Claeyslaan 2 in 9050 Gentbrugge.
  Ter plaatse zal men cava, wijn en bier schenken (geen sterke dranken).
  Er wordt elektronisch versterkte muziek gespeeld waarvoor een geluidsafwijking werd aangevraagd bij de dienst Milieu en Klimaat.
  Er wordt gas opgeslaan voor de bereiding van de maaltijden. Tevens wordt buiten op het terrein een open vuur aangemaakt. Advies werd gevraagd aan de brandweer.
 • Betreft de openschooldag van Edugo Campus De Brug gelegen Simone Duboisstraat 15 te Gent. De leerlingen tonen de werking van de school aan ouders en kinderen.

  Volgende activiteiten staan gepland:
  - Sportactiviteiten in de Edugo Arena
  - Doe-activiteiten op de speelplaats
  - Doe-activiteiten in het STEM-atelier
  - Infobeurs in de turnzaal
  - Cafetaria in de refter met een eetstand (frituur) op de speelplaats.

  Er zal bier en wijn geschonken worden.

  Er zal elektronisch versterkte geluid gespeeld worden.

  Er worden 500 bezoekers (Geïnteresseerde leerlingen en hun ouders) verwacht verspreid over de hele namiddag.

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel


Publicaties

Besluitenlijst