Terug burgemeester

Mon 12/02/2024 - 09:30 bureau burgemeester

Agendapunten

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu- afdeling Woontoezicht

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - cel burgemeesterbesluiten

Politie - Directie Operaties

Dienst Openbare Orde en Beheer - Cel Evenementenbeheer

 • Jeneveravond Aspi’s Lourdes Meisjes 2024
  Een gezellige sfeeravond waarbij we een jeneveravond organiseren om de kas te spijzen van onze Aspi’s voor hun kamp in juli.
  Het gaat om een kleinschalig evenement dat vooral gericht is op chirosympathisanten.
  Er zullen vuurkorven en zitplaatsen voorzien worden op de terreinen zelf, evenals een koelwagen.
  Er worden een 100-tal aanwezigen verwacht.

 • 43
  2024_BURG_00493 - Carnaval Ledeberg 2024
  Zaterdag 27 januari 2024
  Om 20u 27ste Prins- of Prinsesverkiezing alsook voor de 6de maal een Kinderprins- Kinderprinsesverkiezing in de Theaterzaal van het Dienstencentrum Ledeberg.
  Einde voorzien rond 02u.

  Vrijdag 23 februari 2024
  TWAALFDE KINDERKARNAVAL-parade om 13:30u in samenwerking met de Prinsenkamer van Ledeberg en de onderwijsinstellingen van de deelgemeente, de Brede School en VZW Jong.
  Aantal deelemers : ongeveer 400 kinderen, 1 muziekwagen, 1 muziekgroep
  Nieuw parcour :
  Zuidstraat ( poort school ), Kleine Kerkstraat ( links ), Willem Blanckestraat ( links ) , Langestraat
  ( rechts ), Moriaanstraat ( links ), Weidestraat ( links ), Walstraat ( De Vijvers ), Veldwijkstraat ( links ), Van den Heckestraat ( rechts ), Zuidstraat ( poort school ).

  Zaterdag 24 februari 2024
  37ste Karnavalstoet
  Vertrek : Ledebergplein – links – Ledebergstraat – links – Doorgangstraat – rechtdoor over Langestraat – Doorgangstraat – links Hagepreekstraat – rechts – Moriaanstraat – links – Jozef Vervaenestraat – links – Walstraat – Edmond Van Hoorebekestraat – links – Hoveniersstraat – rechts – Langestraat – links – Ajuinmarktstraat – links – Auguste van Lokerenstraat – rechts Ledebergplein – tribune rechtover Achturenhuis – links naar Ledebergplein ontbinding

  Zondag 25 februari 2024
  • Vanaf 15u tot 17:30u Spelnamiddag met de diverse Karnavalgroepen op het middenplein van het Ledebergplein.
  • Om 19.00u stoetsgewijs, zoals in 2023, met de karnavalisten naar de Hundelgemsesteenweg (Botermarkt).
  Parcours heen: Ledebergplein, Hoveniersstraat, Langestraat (rechts) tot aan
  Hundelgemsesteenweg (Botermarkt) ter hoogte van Apotheker Dochy
  Parcour terug: Langestraat, Hoveniersstraat (links), Ledebergplein. (sas 1 kant
  Dienstencentrum) + (sas 2 kant DW Immo)
  • Aldaar om 19.30u een 'Prinsenworp' te organiseren aan Apotheker Dochy Hundelgemsesteenweg 165 .
  • Omstreeks 20u stoetsgewijs terug naar het Ledebergplein ('Kaarskensstoet') voor de sluitingsceremonie van KARNAVAL LEDEBERG.
  • Om 20.15u feestelijke verbranding van Karnaval 2024.

  Maandag 26 februari 2024
  Seniorennamiddag
  • In samenwerking met de Prinsenkamer van Ledeberg die deze namiddag organiseert.
  • In de Theaterzaal van het Dienstencentrum Ledeberg. De aanvang van de seniorenkanavalnamiddag start om 14.30.
  • Vanaf 14:30 : Rondgang der Travo’s, georganiseerd en gecoördineerd door de “Vrienden van de Travo’s”. Hierbij houden een 50-tal Ledebergse karnavalisten een afsluitende kroegentocht, verkleed als de andere sexe.


  Verkeersmaatregelen
  Vrijdag 23 februari 2024
  Voor de kindercarnavalparade een parkeerverbod in de Kleine Kerkstraat tussen Zuidstraat en Willem Blanckestraat d.m.v het plaatsen van het verkeersbord E1 met onderbord op 23/02/2024 van 10u tot 17u.
  Verwijderen verkeerspaaltjes tussen de Zuidstraat en Prosper Vincentstraat
  Dit parcours stoort op geen enkel moment de reisweg van De Lijn.

  Zaterdag 24 februari 2024:
  Om 15.00 uur vertrek van op het Ledebergplein van de Carnavalstoet 2024.
  De Carnavalstoet wordt voorafgegaan door een publiciteitsstoet.
  De publiciteitsstoet vertrekt in de Jacques Eggermondstraat (en Eduard Blaesstraat tot Harmoniestraat ?????.
  (politielint wordt ter beschikking gesteld van de inrichters om vooraf de zone af te bakenen).

  Parcours publiciteitsstoet en Karnavalstoet 2024:
  Opstelling van de publiciteitsstoet gebeurt in de Jaques Eggermondstraat

  15u: Vertrek:
  Ledebergplein – links – Ledebergstraat – links – Doorgangstraat – rechtdoor over Langestraat – Doorgangstraat – links Hagepreekstraat – rechts – Moriaanstraat – links – Jozef Vervaenestraat – links – Walstraat – Edmond Van Hoorebekestraat – links – Hoveniersstraat – rechts – Langestraat – links – Ajuinmarktstraat – links – Auguste van Lokerenstraat – rechts Ledebergplein –
  tribune rechtover Achturenhuis – links naar Ledebergplein ontbinding

  Plaatsen van een mobiel podium op het Ledebergplein op zondagnamiddag ter hoogte van het monument
  Plaatsen van twee kleinere mobiele tribunes als eretribune op het Ledebergplein (rechtover Achturenhuis).

  Nota: De levering van podiums en nadars (80 meter werden aan de hand van de nodige formulieren reeds geregeld door de organisatie met de Dienst Feesten).

  Verkeersmaatregelen :
  Parkeerverbod van zaterdag 24 februari 2024 van 08.00 uur t.e.m. maandag 26 februari 2024 tot 14.00 uur op het volledige Ledebergplein + Zuidstraat.
  Parkeerverbod van vrijdag 23 februari 2024 van 10.00 uur t.e.m. maandag 26 februari 2024 24.00 uur in de Prosper Vincentstraat.
  Parkeerverbod van vrijdag 23 februari 2024 van 06.00 uur t.e.m. maandag 26 februari 2023 24.00 uur:
  Voor het plaatsen van fietsrekken op vrijdag 23/2/24 op onderstaande locaties:
  -Landjuweelsraat 21-43
  -Langestraat 56-62

  Dranghekkens /nadars
  a. Plaatsen van nadar (1) aan Ledebergplein hoek Ledebergplein / Ledebergstraat met verkeersbord C3.
  b. Aan de hierna volgende straten dient ook 2 dranghekkens met verkeersbord C3 te worden aangebracht :
  o Jacques Eggermontstraat – Edward Blaesstraat (geen verkeer richting Ledebergplein!!)
  o Jacques Eggermontstraat – Edward Blaesstraat
  o Landjuweelstraat – Driesstraat / Onderwijsstraat
  o Landjuweelstraat - Harmoniestraat
  o Landjuweelstraat – Ledebergplein
  o Steenhouwersstraat – August Van Bockxstaelestraat
  o August Van Bockxstaelestraat – Brusselsesteenweg
  o Steenhouwersstraat – August Van Lokerenstraat (beide zijden)
  o August Van Lokerenstraat – Driestraat (rijrichting Langestraat)
  o Langestraat – Brusselsesteenweg
  o Langestraat - Ajuinmarktstraat
  o Langestraat – Driesstraat
  o Langestraat – Hoveniersstraat (2 zijden: richting Ledebergplein en richting Zuidstraat)
  o Driesstraat – Lededries
  o Lededries – Hoveniersstraat
  o Hoveniersstraat - H. Bertolfstraat
  o H. Bertolfstraat - Rederijkestraat
  o Hoveniersstraat – E. Van Hoorebekestraat (2 zijden voor verkeer komende van de Brusselsesteenweg)
  o Brusselsesteenweg – E.Van Hoorebekestraat
  o Hoveniersstraat – Brusselsesteenweg
  o E. Van Hoorebekestraat – Rederijkestraat
  o E. Van Hoorebekestraat – Veldwijkstraat
  o Walstraat – Weidestraat
  o Walstraat – Ploegstraat
  o Walstraat – J. Vervaenestraat
  o J. Vervaenestraat -Moscouviaduct (geen verkeer richting Walstraat!!)
  o Moriaanstraat – St-Danielstraat
  o Moriaanstraat – Vlinderstraat
  o Langestraat – Van Den Heckestraat
  o Langestraat - Zuidstraat
  o Langestraat – Doorgangstraat
  o Langestraat – Moriaanstraat
  o Langestraat – P. De Meyerestraat / Willem Blanckestraat
  o Langestraat - Steenhouwersstraat
  o Doorgangstraat – Hoefijzerstraat
  o Hoefijzerstraat – Kleine Kerkstraat
  o Ledebergstraat – F.Froebelstraat

  AFHANKELIJK VAN BESLISSING LEIDING INZAKE VASTE POSTEN !!

  Plaatsen van een parkeerverbod E1 met onderbord: zaterdag 24/02/2024 - 08u.00 uur t.e.m. 19.00 uur in de hierna volgende straten :
  - Eggermondstraat (N444) (volledig)
  - Ledebergstraat (volledig)
  - Doorgangstraat (tussen Ledebergstraat en Hagepreekstraat)
  - Hagepreekstraat (tussen Doorgangstraat en Moriaanstraat)
  - Moriaanstraat (tussen Hagepreekstraat en Jozef Vervaenestraat)
  - Jozef Vervaenestraat (tussen Moriaanstraat en Walstraat)
  - Walstraat (volledig)
  - Edmond Van Hoorebekestraat (tussen Walstraat en Hovenierstraat)
  - Hoveniersstraat (tussen Edmond Van Hoorebekestraat en A. Van Lokerenstraat)
  - Langestraat (tussen Hoveniersstraat en Ajuinmarktstraat)
  - Ajuinmarktstraat (volledig uitgezonderd doodlopende zijstraat)
  - Auguste Van Lokerenstraat (tussen Ajuinmarktstraat en Ledebergplein)
  - Hundelgemsesteenweg – recht tegenover de Welzijnsknoop, tussen de voorbehouden plaatsen voor cambio en de parkeerplaatsen voor mindervaliden.
  De rijrichting van 2 straten - Sint-Daniëlstraat en Binnenweg thv centrumplein) dient te worden omgedraaid. Dit door het afdekken van de verkeersborden C1 (tijdens de stoet).

  AANDACHTSPUNT VOOR DE LEIDING
  - Er dient zich tijdig een personeelslid op te houden aan de hoek
  Hundelgemsesteenweg – Jozef Vervaenestraat teneinde geen verkeer meer toe te laten richting Moscouviaduct.
  - Alle verkeer komende van Moscouviaduct - Adolf Papeleupark en Adolf Van Ooteghemstraat dient te rijden richting Oefenpleinstraat (of terug over Moscouviaduct richting Merelbeke
  - Plaatsen van voldoende aantal verkeersbakens !!!
  Bakens te plaatsen een half uur voor het vertrek van de stoet. !!!!!!
  Verkeersbakens dadelijk na de doortocht stoet verwijderen.!!!!!!!!

  - Plaatsen van voldoende aantal dranghekkens t.h.v hoofdtribune ter beveiliging van de toeschouwers op deze tribune.

  Zondag 25 februari 2024
  Parkeerverbod borden E1 met onderbord zondag 25/02/2024 vanaf 13.00 uur op het Ledebergplein + Zuidstraat + Prosper Vincentstraat.
  Veiligheidszone bij de popverbranding!!!

  Parkeerverbod op het middenplein dient gehandhaafd te blijven tot maandag 26/02/2024 om 14.00 u. Plaatsen van voldoende dranghekkens op het Ledebergplein voor het vrijhouden van een verbrandingszone ( 25m op 25m ) OPKUIS IVAGO!!!

  Parkeerverbod borden E1 met onderbord zondag 25/02/2024 vanaf 15.00 uur tot 21.00 uur in de Langestraat tussen huisnummer 205 en 239 + Weldadigheidstraat van huisnummer 1 tot 3 inrichten technische ruimte + plaatsen muziekwagen en pop.

  Plaatsen van voldoende aantal dranghekkens voor opstelling van de feestwagen, als ook voor het afbakenen van de “ feestzone” met oppervlakte 10x10 meter, hoek Langestraat -Weldadigheidstraat. Dranghekkens signaleren met bord D1 en oranjegeel knipperlicht. Bij het opstellen van deze feestzone dient men rekening mee te houden dat er een vrije doorgang voor de feestwagens

  Bijkomende maatregelen!!!
  De rijrichting in de August Van Bockxstaelestraat (tussen Brusselsesteenweg en Steenhouwersstraat) dient te worden omgedraaid komende van de Brusselsesteenweg.
  Dit door het afdekken van het verkeersbord F19 op de kruispunten Brusselsesteenweg /August Van Bockxstaelestraat en kruispunt August Van Bockxstaelestraat / Steenhouwersstraat.
  Plaatsen van verkeersbord C3 op dezelfde kruispunten.
  Hierdoor is er doorgaand verkeer van de Landjuweelstraat naar de Brusselsesteenweg

  Opstellen foor aansluitend op Ledebergplein voor Carnaval Ledeberg 2024
  VERKEERSMAATREGELEN
  o Parkeerverbod:
   op de parkeerstrook (politievoertuigen, taxi’s en mindervaliden) in de bocht van de Hoveniersstraat, tussen Dienstencentrum en Achturenhuis
  • van 20 februari 2024 om 16u (opbouw foorkraam) tot en met 27 februari 2024 20u

   eerste drie parkeerplaatsen ter hoogte van Ledebergplein 7-9 (standplaats D. Van Den Neste)
  • van 23 februari 2024 om 14u (opbouw foorkraam) tot en met maandag 26 februari 2024

  o Bijkomende maatregelen:
   Nadars: 9 ijzeren nadars om de foorbezoekers (bij de foorkramen aan het Dienstencentrum) af te schermen van het verkeer.
   Wegname van de zitbank aan het Dienstencentrum dichtst bij het bushokje (zie plan) van dinsdag 20 februari om 18u tot en met dinsdag 27 februari 2024

Publicaties

Besluitenlijst