Terug
Gepubliceerd op 04/03/2024

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen

vr 01/03/2024 - 10:00 Virtueel - via Microsoft Teams

 • 1.

  2024_CBS_02066 - Advies betreffende de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college wordt gevraagd het gunstig advies over het ontwerp van verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Gent, zoals principieel goedgekeurd door Vlaamse Regering op 15 december 2023, goed te keuren. Dit, niet bindend, advies wordt gevraagd en verleend op grond van artikel 14bis, § 2, van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens.

 • 2.

  2024_CBS_01848 - 15781/M/1 - Geluidsuitzending - van vrijdag 15 maart 2024 tot en met zondag 17 maart 2024 (Despacio) in het Wintercircus te Miriam Makebaplein 2 te Gent

  Goedgekeurd

  Locatie:

  Miriam Makebaplein 2,9000 Gent

  Omschrijving aanvraag:

  van vrijdag 15 maart 2024 tot en met zondag 17 maart 2024 (Despacio) in het Wintercircus te Miriam Makebaplein 2 te Gent

  Beslissing

  toelating verleend

 • 3.

  2024_CBS_01569 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor duurzame catering voor de woonzorgcentra, lokale dienstencentra en assistentiewoningen - SLS/2023/060-ID5503 - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd