Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 01/03/2024 - 10:00 Virtueel - via Microsoft Teams

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Hafsa El-Bazioui


Publicaties

Besluitenlijst